بازسازی خانه و ساختمان در واقع به مرمت و نوسازی یک سازه اطلاق می گردد. یعنی شما یک منزل یا ساختمان را در اختیار دارید که بنا به دلایل مختلفی چون فرتوت شدن آن، تکراری شدن فضا و یا هر علت دیگری می خواهید…