سقف متحرک برقی بخشی نسبتاً جدید در صنعت ساختمانی ایران است که فضایی جذاب و لوکس را در مکان مورد نظر به وجود می آورد. این گونه از سقف ها در اکثر نقاط ساختمانی قابل استفاده هستند و گونه‌های متفاوتی دارند. با توجه به…