همه چیز از کارخانه ای شروع می شود که بسیار مدرن است و اخیراً تجهیزات خود را ارتقا داده است. یک کارخانه تولید کننده درب های امنیتی تمام لوازم و ابزار لازم برای تولید درب ضد سرقت را دارد و از آنجایی که تمام تجهیزات…