سقف کاذب چیست؟ به سقفی که بار تمام سقف و طبقات بالاتر از خود را تحمل کند، سقف واقعی گفته میشود. اما امروزه از سقف کاذب نیز در طراحی یک ساختمان  استفاده میشود. سقف کاذب متریالی است که در انواع ساختمان های امروزی از قبیل…