امروزه یکی از بخش‌های اصلی زیبایی در ساختمان ها، نمای خارجی آن ها می باشد. نمای ساختمان ها در واقع پوسته ی آن است و نقش اصلی زیبایی آن را ایفا می کند. به علاوه نمای بیرون ساختمان، آن را از صدمات مختلف حفظ…